Bedrijven

Als ondernemer zet u zich maximaal in voor uw bedrijf. De dagelijkse aansturing, planning en organisatie vergen veel van uw tijd. Het is dan ook prettig om zaken die u niet per se zelf hoeft te regelen, uit te besteden.

Allround assurantiekantoor

Financiële voorzieningen voor u, uw onderneming en uw medewerkers zijn in goede handen bij KIN Financieel Adviesbureau. Of het nu gaat om werknemersvoorzieningen of de risico’s die u als ondernemer loopt. Wij brengen uw risico’s in kaart en geven hier, in overleg met u, invulling aan.

KIN Financieel Adviesbureau zorgt ervoor dat u zich volledig kunt focussen op datgene waar u goed in bent: ondernemen!

Contact
Wij kunnen contact met u opnemen indien gewenst. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel als mogelijk contact met u op.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Riskmanagement

Gebouw & Inventaris

Uw bedrijfspand en inventaris optimaal beschermd

Stel: uw bedrijfspand wordt door een flinke brand verwoest. U heeft misschien gezorgd voor een goede verzekering tegen de kosten van alle materiële schade. Maar heeft u ook gedacht aan de financiële schade bij een noodgedwongen stilstand van uw onderneming? Als de productiecapaciteit geheel of gedeeltelijk wegvalt, zit u namelijk ook met de kosten voor bijvoorbeeld uw personeel en de afschrijvingen… Hoe vangt u die verliezen op?

Uitgebreide bedrijfsschadeverzekering

Brandbeveiliging en inbraakpreventie zijn niet altijd voldoende om zo’n ernstige financiële crisis te voorkomen. Daarom is het verstandig als u met een uitgebreide bedrijfsschadeverzekering voor uw gebouw en inventaris dergelijke gevolgen opvangt. U bent dan uitstekend verzekerd tegen elk risico dat uw onderneming loopt. Onze adviseurs gaan graag eens met u om de tafel zitten om uw risico’s vast te stellen. Op basis van die inventarisatie gaan wij dan op zoek naar de juiste verzekering voor u en uw bedrijf.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid wordt voor u als ondernemer steeds belangrijker.
Wist u bijvoorbeeld dat u aansprakelijk bent voor ongevallen op het werk en beroepsziekten?

Bovendien wordt de consument steeds claimbewuster. Gelukkig bent u met een aansprakelijkheidsverzekering compleet verzekerd voor onder andere algemene aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid.

Arbeidsongeschiktheid

Als u als ondernemer arbeidsongeschikt raakt komt niet alleen uw bedrijf in gevaar, maar ook uw privé-huishouden. Per 1 juli 2004 is de wettelijke bodemvoorziening (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, Waz) afgeschaft. Als er geen andere inkomensbronnen meer zijn rest de bijstand. En dat is geen vetpot. U kunt uw inkomen nu veiligstellen door zelf een particuliere verzekering af te sluiten.

Zelf regelen biedt voordelen

Dat u nu zelf op zoek moet naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen ramp. Sterker nog, het biedt voordelen. In veel gevallen wordt de arbeidsongeschiktheidsverzekering beter en goedkoper. De premie van een particuliere voorziening valt in de meeste gevallen lager uit dan de wettelijke Waz-premie. Het kent ook ruimere dekking. Arbeidsongeschiktheid wordt namelijk beoordeeld volgens de mate waarin u ‘beroepsarbeidsongeschikt’ bent en niet, zoals bij de Waz, of u in staat bent om werk van een andere aard te verrichten. Een particuliere verzekeraar biedt u tevens ondersteuning bij reïntegratie, zoals intensieve begeleiding en wachtlijstbemiddeling. Erg belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming.

Maatwerk

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complex financieel product dat precies op uw situatie en wensen afgestemd moet worden. Maatwerk dus. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen met ons. Wij adviseren u graag.

Extra kosten

In sommige gevallen is een bedrijfsschadeverzekering niet noodzakelijk. Als u bijvoorbeeld uw werkzaamheden op een andere plek laat uitvoeren, hoeft materiële schade aan het gebouw en/of de inhoud daarvan niet tot directe omzetderving te leiden. De extra kosten voor het ‘buitenshuis’ uitvoeren van werkzaamheden kunnen echter wél worden verzekerd. Met een zogenaamde extra kostenverzekering.

Onder de dekking vallen onder meer de volgende zaken:

  • huur van tijdelijke huisvesting
  • kosten van aanpassingen huisvesting en de kosten om deze ruimte(n) bij het verlaten
  • weer in de oorspronkelijke staat op te leveren
  • transportkosten
  • huur van apparatuur
  • extra loon- en salariskosten

Voor meer informatie over de extra kostenverzekeringen kunt u terecht bij KIN Financieel Adviesbureau.

Contact
Wij kunnen contact met u opnemen indien gewenst. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel als mogelijk contact met u op.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.