Keurmerken

WFT Vergunning

Per 1 januari 2007 is de Wet financiële dienstverlening (Wfd) van kracht geworden. De Wfd legt vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlening moet voldoen, zoals niet-misleidende reclame, en zorgvuldige advisering. Ten tweede legt de Wfd vast aan welke kwaliteitskenmerken een financiële dienstverlener zelf moet voldoen. Een financiële dienstverlener moet o.a. deskundig en betrouwbaar zijn.

Het doel van de Wft is het vastleggen van de verantwoordelijkheden van financiële dienstverleners ter bescherming van de consument. Deze bescherming is nodig vanwege de risico’s die vaak verbonden zijn aan de aanschaf van financiële producten.

Autoriteit Financiele Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van de Nederlandse financiële markten.

De AFM houdt toezicht op en controleert financiële markten waaronder verzekeraars, bemiddelaars (tussenpersonen) en financiële adviseurs.

Ook KIN Finacieel Adviesbureau is aangesloten bij de AFM. U kunt ons vinden onder inschrijfnummer 12004611. Tevens kunt u meer informatie over ons vinden op de site van AFM, opent in een nieuw venster www.afm.nl, onder zoekwoord KIN Financieel Adviesbureau (categorie Financïele Dienstverleners).

KIFID – Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) is het instituut dat bemiddelt bij problemen over verzekeringen. KIN Financieel Adviesbureau is ingeschreven onder nummer: 300.002072.

Als onafhankelijk en onpartijdig instituut zoekt KiFid naar een oplossing waarbij het belang van alle betrokken partijen zorgvuldig wordt afgewogen. De consumentenbond is bijvoorbeeld ook vertegenwoordigd in het bestuur van de KiFiD.

Als u als individuele verzekerde of direct belanghebbende een geschil heeft met een verzekeringsmaatschappij en/of assurantietussenpersoon over de bemiddeling, totstandkoming of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst, kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Ook voor informatie, uitleg en advies in verband met een geschil kunt u – ter voorkoming van klachten – zich wenden tot het Klachteninstituut.

Uw klacht wordt vertrouwelijk bij KiFiD behandeld door een onafhankelijke Ombudsman of door de Raad van Toezicht Verzekeringen. De behandeling van uw klacht is dus in goede handen.

Tevens is deze bemiddeling bij klachten voor de betrokkenen kosteloos.

Voor meer informatie over KiFiD kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AN Den Haag
Telefoon: 0900-3552248
Website opent in een nieuw venster http://www.kifid.nl