Klachten

Bij KIN Financieel Adviesbureau besteden we veel aandacht aan onze dienstverlening. Als u daar toch niet tevreden over bent, stellen we het op prijs als u ons dat laat weten. Dat geeft ons de gelegenheid onze dienstverlening kritisch te toetsen. En waar mogelijk nemen we de oorzaak van uw ontevredenheid weg.

Reactie
Wij maken serieus werk van uw klacht. Binnen vijf werkdagen ontvangt u altijd een reactie. Als we dan nog niet inhoudelijk kunnen reageren, informeren wij u in ieder geval over de stand van zaken.

Klacht indienen?
Wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening van ons kantoor, schrijf dan naar:

KIN Financieel Adviesbureau
Afd. Klachtenbehandeling
Mary Zeldenrustlaan 32
5122 CE Rijen

of stuur een e-mail naar info@kin-fa.nl

Wij zullen er alles aan doen om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch vindt dat wij er onvoldoende in geslaagd zijn uw ontevredenheid weg te nemen, dan kunt u een klachtenbrief sturen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AN Den Haag
Telefoon: 0900-3552248
Website http://www.kifid.nl